Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Υποστήριξη & Συμβουλευτική

Το Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Script@ δίνει επιπλέον αξία στις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία.

Υποστηρίζει τον καινοτόμο χαρακτήρα της Script@ και επιβεβαιώνει την πολύ καλή φήμη που απολαμβάνει η εταιρεία.

Το Τμήμα αποτελείται από έμπειρο προσωπικό, το οποίο επί 17 χρόνια εκτελεί με επιτυχία υποστηρικτηκή και συμβουλευτική δράση. Θα συνεχίσει να εξελίσσεται, να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του μέλλοντος και να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται.

Στόχος μας παραμένει η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, στο μικρότερο επιτρεπτό χρόνο των πελατών μας.

Στους πελάτες μας παρέχουμε και συνεχή συμβουλευτική πάνω στα καθημερινά τους ζητήματα στα θέματα:

  • νομικής φύσεως
  • πληροφοριακά συστήματα
  • νέες τεχνολογίες
  • καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους
  • οργάνωση και εξέλιξη

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό λειτουργικών Η/Υ για λόγους εκπαιδευτικούς και εσωτερικούς της εταιρείας (καταχώρηση δεδομένων, ενοικιάσεις, κλπ.) και την οικονομική αυτοδυναμία, ώστε να μπορούμε να διαθέσουμε ανα πάσα στιγμή τον πληρέστερο εξοπλισμό.