Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων - Συμβουλευτική δράση GDPR


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Εξοπλισμός & Λογισμικό ψηφιοποίησης

Έχοντας υλοποιήσει ένα μεγάλο πλήθος έργων πληροφορικής, η εταιρία Script@ έχει αποκτήσει μία μεγάλη ποικιλία υλικοτεχνικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας, ώστε να ανταπεξέλθει και στα πιο απαιτητικά έργα.

Η αρμονική συνεργασία μεταξύ του τεχνικού εξοπλισμού και των εφαρμογών ψηφιοποίησης, είναι αυτό το οποίο καθιστά την εταιρεία μας να επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Ενδεικτικά, μέρος του τεχνικού εξοπλισμού:

  • Servers (Raid τεχνολογία αποθήκευσης, Hot plug HDD)
  • Scanners A3, A4, Α0 (flat, feeder)
  • Book Scanners (PoweVScan A2 plus size)
  • X-ray scanner (ιατρικά DICOM αρχεία)

Εξοπλισμός & Λογισμικό ψηφιοποίησης