Ψηφιοποίηση αρχείου εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων (Data entry)- Συμβουλευτική δράση GDPR


Ανάπτυξη λογισμικού (Software development) - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

PowerVScan book scanner

Η εταιρία Script@ κατασκευάζει με επιτυχία V shape ημιαυτόματα book scanner (PowerVScan book scanner). Στη σχεδίαση και κατασκευή συμμετέχει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με πολυετή πείρα και γνώσεις.

Τα PowerVScan book scanner της εταιρίας μας χρησιμοποιήθηκαν στη διεκπαιρέωση μεγάλων πανελλαδικών έργων όπως:

  • Ψηφιοποίηση αρχείου εντύπων Εθνικού Ληξιαρχείου
  • Ψηφιοποίηση αρχείου εγγράφων & εντύπων Εθνικού Κτηματολογίου
  • e-Πολεοδομία

όπως και σε πολυάριθμα έργα μικρότερης κλίμακας:

  • Ψηφιοποίηση έντυπου υλικού βιβλιοθηκών
  • Ψηφιοποίηση Δημόσιων Αρχείων
  • Ψηφιοποίηση αρχείου εγγράφων Κρατικής Ορχήστρας

Συνολικά έως σήμερα, έχουμε ψηφιοποιήσει πάνω από 60.000.000 σελίδες και συνεχίζουμε. Τα PowerVScan book scanner συνοδεύονται από μια ενιαία σουίτα εφαρμογών ψηφιοποίησης ειδικού σκοπού.

Τα book scanner της εταιρίας μας είναι πιστοποιημένα κατά CE.