Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων - Συμβουλευτική δράση GDPR


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Script@Profiler

Ειδικό module (agent) με pop-up σύστημα ειδοποίησης και ενημέρωσης του χρήστη

Λειτουργίες:

 • Άμεση εκκίνηση εργασιών – ακόμα και πριν την πρωτοκόλληση εγγράφου
 • Άμεση ανάθεση - προώθηση των εργασιών σε Τμήματα / υπαλλήλους
 • Άμεση επικοινωνία μεταξύ Τμημάτων / Διευθύνσεων του Δήμου
 • Alert εκκρεμοτήτων και προθεσμιών
 • Ταυτόχρονη διεκπεραίωση εργασιών από όλους τους υπευθύνους
 • Ιστορικότητα αλλαγών
 • Αυτόματη αποστολή με mail

Πλεονεκτήματα:

Οργάνωση:

 • οργάνωση Τμημάτων
 • οργανόγραμμα της Υπηρεσίας
 • παρακολούθηση εργασιών όλων των τμημάτων
 • παρακολούθηση ροής του εγγράφου σε κάθε του ανάθεση, μεταβολή και προβολή
 • ηλεκτρονική διαχείριση ψηφιακών εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων

Διαφάνεια:

με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας και αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών

 • τεκμηρίωση
 • απόδειξη παραλαβής – παράδοσης εγγράφων
 • πλήρη ιστορικότητα του εγγράφου
 • αποτύπωση του κάθε βήματος του εγγράφου
 • δυνατότητα ανάκτησης του εγγράφου από κάθε στάδιο διαμόρφωσης / επεξεργασίας

Συνεργασία:

συντονισμός, επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών

 • άμεση συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων / Υπαλλήλων
 • ηλεκτρονική ανάθεση εργασιών ανάμεσα σε τμήματα / υπαλλήλους
 • ηλεκτρονική κοινοποίηση των αποφάσεων, ΦΕΚ, διατάξεων κλπ
 • δυνατότητα σχολιασμού του κάθε βήματος μιας διαδικασίας από τους ενδιαφερόμενους
 • ηλεκτρονική οργάνωση των εισηγήσεων από τους εισηγητές προς τα Δημοτικά Όργανα και την Διοίκηση
 • ενσωματωμένο σύστημα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των υπαλλήλων - σύστημα chat
 • ενημέρωση για την διαθεσιμότητα του προσωπικού μέσω Ημερολογίου Κίνησης