Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων - Συμβουλευτική δράση GDPR


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Script@Law (Script@Νομικές Υποθέσεις)

Διαχείριση & παρακολούθηση των Νομικών Υποθέσεων του Δήμου

Λειτουργίες

  • Ηλεκτρονική διαχείριση νομικών υποθέσεων του Δήμου με δημιουργία ψηφιακού αρχείου
  • Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων σε κάθε στάδιο εξέλιξης (step-by-step)
  • Αυτόματη παραγωγή όλων των εγγράφων (δικόγραφα, διακηρύξεις, συμβάσεις, αποφάσεις κλπ.)
  • Αυτόματη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων