Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων - Συμβουλευτική δράση GDPR


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Script@Estate

Διαχείριση & παρακολούθηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου

Λειτουργίες

  • Ηλεκτρονική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου με δημιουργία ψηφιακού αρχείου
  • Παρακολούθηση της κατάστασης ακινήτου
  • Προγραμματισμός συντήρησης ακινήτου
  • Σύστημα υπενθύμισης λήξης συμφωνητικών