Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Εφαρμογές ψηφιοποίησης

Βασικός πυλώνας για την ορθή λειτουργία ενός έργου ψηφιοποίησης, είναι η εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί. Διότι από εκεί θα κριθεί το παραγόμενο αποτέλεσμα είτε στην ποιότητα (ψηφιακό αρχείο) είτε στην αποτελεσματικότητα (ευρετηρίαση). Έχοντας υλοποιήσει μεγάλο πλήθος έργων ψηφιοποίησης έχουμε αποκτήσει, μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε και στα πιο απαιτητικά έργα.

Λειτουργίες:

 • Εύκολη ευρετηρίαση (Αναζήτηση με λέξεις «κλειδιά»)
 • Εργαλείο αναγνώρισης κειμένου σε έγγραφα (OCR)
 • Αποθήκευση ψηφιοποιημένων εγγράφων σε πλήθος, μορφής αρχείων (TIFF, PDF, Jpeg κτλ.) και σε ποιότητα αρχείων (300dpi, Color, B&W κτλ.)
 • Καταχώριση μεταδεδομένων (metadata)
 • Παρακολούθηση φάσης έγγραφου (εισαγωγή στο σύστημα, ψηφιοποίηση, ποιοτικός έλεγχος κτλ.)
 • Τεκμηρίωση βιβλίων (εαν απαιτηθεί).

Πλεονεκτήματα:

 • Γρήγορη αναζήτηση
 • Εύκολη πρόσβαση
 • Μείωση χρόνου για την ανάκτηση εγγράφων
 • Ασφάλεια απώλειας εγγράφου
 • Κατηγοριοποίηση και συσχέτιση εγγράφων
 • Δικαιώματα επεξεργασίας εγγράφου ανά χρήστη
 • Μείωση αναλώσιμων (χαρτί, toner κτλ.)