Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Ειδικές εφαρμογές

Η εταιρία Script@ ακλουθώντας τα διεθνή πρότυπα στον τομέα της πληροφορικής και ειδικότερα στην ανάπτυξη εφαρμογών ψηφιοποίησης, δίνει λύσεις στην οργάνωση των εργασιών και στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των φυσικών εγγράφων (paperless offices). Η εφαρμογή αναπτύσσεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, άρα διευκολύνει τον χρηστή στην καθημερινότητα του. Σκοπός των εφαρμογών μας είναι να έχουν φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον. Kάποιες εφαρμογές όπου αναπτύξαμε ενδεικτικά:

  • ScanXPress

Στον Δήμο Νεάπολης - Συκεών υλοποιήθηκε έργο ψηφιοποίησης στο δημοτολόγιο. Στο έργο αυτό ψηφιοποιήθηκαν περίπου 70.000 φάκελοι δημοτολογίου. Μειώθηκε η γραφειοκρατία σε μεγάλο ποσοστό.

  • ScanDot

Ο όμιλος εταιριών FHL ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ GROUP ψηφιοποίησε τα λογιστικά αρχεία.

  • ScanHCMC

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θέλοντας να αναβαθμίσει την ποιότητα υπηρεσιών της ψηφιοποίησε το αρχείο της.

  • ScanMed

Το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» ψηφιοποίησε τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών του, με σκοπό να την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση του ιατρικού προσωπικού του, για την άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών του.

  • ScanHR

Στην εταιρία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε υλοποιήθηκε έργο ψηφιοποίησης φακέλων προσωπικού.

  • ScanLifts

Για τον Δήμο Κρωπίας αναπτύχθηκε λογισμικό ψηφιοποίησης σε συνδυασμό με σύστημα ειδοποιήσεων και παρακολούθησης του κάθε ανελκυστήρα.