Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων - Καταχώρηση δεδομένων (data entry)- Συμβουλευτική δράση GDPR


Ανάπτυξη λογισμικού (software) - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Ψηφιοποίηση & Data Entry

Τα σημεία στα οποία στηρίζεται η ραγδαία ανάπτυξη στο χώρο της ψηφιοποίησης & DATA ENTRY της εταιρίας, είναι:

Η ανάπτυξη πρωτοποριακού και μοναδικού στην Ελληνική αγορά, λογισμικού ψηφιοποίησης & Data Entry, ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορη και σωστή ψηφιοποίηση & καταχώρηση από τον χειριστή.

Δημιουργία και ανάπτυξη προγραμμάτων για επαλήθευση (validation) των δεδομένων (data), ώστε να επιτυγχάνουμε μικρότερο δυνατό ποσοστό λαθών.

Δυνατότητα εγκατάστασης και εκτέλεσης εργασιών ψηφιοποίησης & Data Entry σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο.

Η στελέχωση με έμπειρους Scan & Data Entry Operators.

Τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός ψηφιοποίησης με τα PowerVScan scanner της παραγωγής μας.

Η σουίτα εφαρμογών ψηφιοποίησης RollManSuite προσαρμοσμένων για τις ανάγκες του κάθε πελάτη.