Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

ΠΕΛΑΤΕΣ

  • Δήμος Νεάπολης - Συκεών

Στον Δήμο Νεάπολης - Συκεών, ξεκίνησε η 1η φάση της ψηφιοποίησης του αρχείου οικοδομικών αδειών της πολεοδομίας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών. Σκοπός του έργου είναι η άμεση πρόσβαση των πολιτών μέσω της πλατφόρμας μας (με κωδικούς taxisnet), για την λήψη των εγγράφων τους και την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση.

Στον Δήμο Νεάπολης - Συκεών, υλοποιήθηκε έργο ψηφιοποίησης του δημοτολογίου. Στο έργο αυτό, ψηφιοποιήθηκαν περίπου 70.000 φάκελοι δημοτολογίου. Μειώθηκε η γραφειοκρατία σε μεγάλο ποσοστό.

  • FHL ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ GROUP

Ο όμιλος εταιριών FHL ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ GROUP, ψηφιοποίησε το αρχείο εγγράφων του λογιστηρίου.

  • Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θέλοντας να αναβαθμίσει την ποιότητα υπηρεσιών της, ψηφιοποίησε το αρχείο εγγράφων της.

  • Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», ψηφιοποίησε τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών του, με σκοπό την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση του ιατρικού προσωπικού του, για την άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών του.

  • ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε

Στην εταιρία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, υλοποιήθηκε έργο ψηφιοποίησης των φακέλων του προσωπικού.

  • Δήμος Κρωπίας

Για τον Δήμο Κρωπίας, αναπτύχθηκε λογισμικό ψηφιοποίησης, σε συνδυασμό με σύστημα ειδοποιήσεων και παρακολούθησης του κάθε ανελκυστήρα.