Ψηφιοποίηση αρχείου εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων (Data entry)- Συμβουλευτική δράση GDPR


Ανάπτυξη λογισμικού (Software development) - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Script@ IKE είναι εταιρία πληροφορικής, της οποίας οι δραστηριότητες εστιάζονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους εξής τομείς:

System Integration - μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

 • Καταχώρηση δεδομένων (Data entry)
 • Εκπαίδευση
 • Συμβουλευτική δράση GDPR
 • Ψηφιοποίηση αρχείου εγγράφων & εντύπων
 • Ηλεκτρονική διαχείριση & Αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων επιχειρησιακού λογισμικού (Software development)
 • Υποστήριξη & Συμβουλευτική

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε λύσεις πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, σε συνδυασμό με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Το όραμα και οι αξίες μας

Ως εταιρία, έχουμε στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιων και σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Ο στόχος μας ήταν και είναι πάντα ο ίδιος: η παροχή των βέλτιστων λύσεων και υπηρεσιών που υπάρχουν παγκοσμίως.

Η Script@ IKE ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στη συνεχή εξέλιξη της πληροφορικής και στη νέα τεχνολογία.

Πιστεύοντας ότι η επιτυχία μας προέρχεται από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ιδεών, την εκμετάλλευση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού και των άριστων ανθρώπινων σχέσεων μέσα στην εταιρία μας. Ταυτόχρονα δεν ξεχνάμε ποτέ τις αξίες μας:

Τεχνογνωσία

Οργάνωση και λειτουργία σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα, χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας και εξοπλισμού για την διεκπεραίωση των εργασιών, συνεχή εκπαίδευση των στελεχών της εταιρίας στις νέες τεχνολογίες.

Καινοτομία

Σταθερή επένδυση σε έρευνα, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και προϊόντων ανταγωνιστικών ποιοτικά και κοστολογικά στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Χαρακτηρίζουν: η συνέπεια στους πελάτες μας μικρούς ή μεγάλους, το υψηλό επίπεδο επαγγελματικής ευθύνης και ο άριστος τρόπος συνεργασίας με τον πελάτη.

Ανθρωποκεντρική φιλοσοφία

Στοχεύουμε σε ανθρώπους που μπορούν να μοιραστούν το δικό μας όραμα, της ανάπτυξης και της εξέλιξης προϊόντων και υπηρεσιών που συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές καινοτομίες. Επενδύουμε σε ανθρώπους με γνώσεις και εμπειρία και τους προσφέρουμε άριστο επαγγελματικό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση, αλλά και "φωνή" μέσα στην εταιρία. Καλλιεργούμε ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και μοίρασμα των γνώσεων.

Η φιλοσοφία μας

Να παρέχουμε τις καλύτερες και πιο αποτελεσματικές λύσεις, ώστε οι πελάτες μας να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις επιχειρηματικές τους ανάγκες και να δημιουργήσουν ένα σύνολο συνθηκών που θα τους καταστήσουν αποτελεσματικούς και ανταγωνιστικούς.

Λογισμικό νέας τεχνολογίας

 • Script@ Suite - Ηλεκτρονική διαχείριση & Αρχειοθέτηση εγγράφων (Document management) και πλατφόρμα Ροής εργασίας (Workflow)
 • Εφαρμογή ψηφιοποίησης εγγράφων & εντύπων - τα scanner συνοδεύονται από δική μας εφαρμογή ψηφιοποίησης
 • Εξελιγμένο λογισμικό για έργα Καταχώρησης δεδομένων (Data entry)

Ψηφιοποίηση αρχείου εγγράφων και εντύπων

Περιλαμβάνει δυο σημαντικούς κλάδους:

 • Τα έργα ψηφιοποίησης - ο συνολικός αριθμός ψηφιοποιημένων σελίδων ξεπερνάει τα 60.000.000 σελίδες
 • Τη σχεδίαση και παραγωγή του πρωτοπόρου V-shape book scanner PowerVScanner - ενόψει του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο» και μετά από εκτεταμένη έρευνα στις ευρωπαϊκές αγορές, η εταιρία μας προχώρησε με ένα τολμηρό και πρωτοπόρο project δημιουργίας ενός Ελληνικού book scanner (αξίζει να τονίσουμε ότι παγκοσμίως υπάρχουν ελάχιστες εταιρίες που κατασκευάζουν τέτοιου είδους και ποιότητας αυτόματα book scanner). Σήμερα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου του Εθνικού Ληξιαρχείου (19.000.000 ψηφιοποιημένες Λ.Π.) έχουμε διαθέσιμα 40 book scanner, τα οποία ενοικιάζονται σε ιδιώτες και εταιρίες, αλλά και χρησιμοποιούνται στα έργα της εταιρίας μας.