Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Scripta I.K.E. (με διακριτικό τίτλο «Script@»), είναι μία ιδιωτική εταιρία πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη, της οποίας οι δραστηριότητες εστιάζονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής στους εξής τομείς:

System Integration - μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

 • Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων
 • Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων επιχειρησιακού λογισμικού (Software development)
 • Καταχώρηση δεδομένων (Data entry)
 • Ηλεκτρονική διαχείριση & Αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Εκπαίδευση
 • Υποστήριξη & Συμβουλευτική

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε λύσεις, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε πελάτη, σε συνδυασμό με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, με τελικό σκοπό τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Το όραμα και οι αξίες μας

Ως εταιρία, έχουμε στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιων και σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Ο στόχος μας ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο ίδιος: η παροχή των βέλτιστων λύσεων και υπηρεσιών που υπάρχουν παγκοσμίως.

Η Scripta I.K.E. (με διακριτικό τίτλο «Script@»), ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στη συνεχή εξέλιξη της πληροφορικής και στις νέες τεχνολογίες.

Η επιτυχία μας βασίζεται στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και ιδεών, στην αξιοποίηση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού μας και στις άριστες ανθρώπινες σχέσεις μέσα στην εταιρία μας.

Ταυτόχρονα δεν ξεχνάμε ποτέ τις αξίες μας:

Τεχνογνωσία

Οργάνωση και λειτουργία σύμφωνα με σύγχρονα διεθνή πρότυπα, χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας και εξοπλισμού για την διεκπεραίωση των εργασιών, συνεχή εκπαίδευση των στελεχών της εταιρίας στις νέες τεχνολογίες.

Καινοτομία

Σταθερή επένδυση σε έρευνα, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και προϊόντων ανταγωνιστικών ποιοτικά και κοστολογικά στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Χαρακτηρίζουν: η συνέπεια στους πελάτες μας μικρούς ή μεγάλους, το υψηλό επίπεδο επαγγελματικής ευθύνης και ο άριστος τρόπος συνεργασίας με τον πελάτη.

Ανθρωποκεντρική φιλοσοφία

Στοχεύουμε σε ανθρώπους που μπορούν να μοιραστούν το όραμά μας, της ανάπτυξης και της εξέλιξης προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές καινοτομίες. Επενδύουμε σε ανθρώπους με γνώσεις και εμπειρία και τους προσφέρουμε άριστο επαγγελματικό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση, αλλά και "φωνή" μέσα στην εταιρία. Καλλιεργούμε ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, διαμοίρασμα και εμπλουτισμό γνώσεων.

Η φιλοσοφία μας

Να παρέχουμε τις καλύτερες και τις πιο αποτελεσματικές λύσεις, ώστε οι πελάτες μας να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις επιχειρηματικές τους ανάγκες και να δημιουργήσουν ένα σύνολο συνθηκών οι οποίες θα τους καταστήσουν αποτελεσματικούς και ανταγωνιστικούς.

Λογισμικό νέας τεχνολογίας

 • Script@Suite - Ηλεκτρονική διαχείριση & Αρχειοθέτηση εγγράφων (Document management) - Πλατφόρμα Ροής εργασίας (Workflow) - Ηλεκτρονικό Παρουσιολόγιο, Διαχείριση Αδειών, Ημερολόγιο Κίνησης
 • Εφαρμογές ψηφιοποίησης αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων (Βιβλία, Εφημερίδες, Περιοδικά, Ιατρικοί φάκελοι, Εγχειρίδια χρήσης, Μπροσούρες, Λογιστικά έγγραφα, Αρχεία προσωπικού κλπ.) - τα scanners συνοδεύονται από δικές μας εφαρμογές ψηφιοποίησης
 • Εξελιγμένο λογισμικό για έργα Καταχώρησης δεδομένων (Data entry)

Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων και λοιπών εντύπων (Βιβλία, Εφημερίδες, Περιοδικά, Ιατρικοί φάκελοι, Εγχειρίδια χρήσης, Μπροσούρες, Λογιστικά έγγραφα, Αρχεία προσωπικού κλπ.)

Περιλαμβάνει δυο σημαντικούς κλάδους:

 • Τα έργα ψηφιοποίησης - ο συνολικός αριθμός ψηφιοποιημένων σελίδων ξεπερνάει τα 60.000.000 σελίδες
 • Τη σχεδίαση και κατασκευή του πρωτοπόρου V-shape book scanner PowerVScanner - ενόψει του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο» και μετά από εκτεταμένη έρευνα στις ευρωπαϊκές αγορές, η εταιρία μας προχώρησε με ένα τολμηρό και πρωτοπόρο project δημιουργίας ενός Ελληνικού book scanner (αξίζει να τονίσουμε ότι παγκοσμίως υπάρχουν ελάχιστες εταιρίες που κατασκευάζουν τέτοιου είδους και ποιότητας αυτόματα book scanner).