Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων - Καταχώρηση δεδομένων (data entry)- Συμβουλευτική δράση GDPR


Ανάπτυξη λογισμικού (software) - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής