Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων - Συμβουλευτική δράση GDPR


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

English  Ελληνικά

 

Κανονισμός ΕΕ περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
25.05.2018